ماه: دی ۱۳۹۵

درباره رویداد

تنها راه برون رفت از بحران های اقتصادی پیش رو، مشارکت های بین سازمانی و ایجاد شبکه های توانمند می‌باشد. امروزه که SME ها (شرکت های با سایز کوچک و متوسط) در حال رشد هستند و سازمان ها به سمت تخصصی شدن پیش می‌روند، بدون شبکه های همکاری بین سازمانی، غلبه بر چالش های محیطی…

ادامه مطلب
back to top