دسته: دسته‌بندی نشده

سناریوی رویداد

در عصر شتاب کنونی، تغییرات محصولات، تکنولوژی ها و راهکارها به سرعت کند می شوند. بنابراین برای کسب مزیت رقابتی پایدار باید دایماً در حال نوآوری بوده تا بتوان بقای سازمان را تضمین کرد. نوآوری سبب برتری رقابتی، کاهش هزینه ها ، افزایش فروش و استفاده از فرصت ها می شود. در حال حاضر دوره…

ادامه مطلب
درباره رویداد

تنها راه برون رفت از بحران های اقتصادی پیش رو، مشارکت های بین سازمانی و ایجاد شبکه های توانمند می‌باشد. امروزه که SME ها (شرکت های با سایز کوچک و متوسط) در حال رشد هستند و سازمان ها به سمت تخصصی شدن پیش می‌روند، بدون شبکه های همکاری بین سازمانی، غلبه بر چالش های محیطی…

ادامه مطلب
back to top